• Albrecht Koch © Martin Foerster Albrecht Koch © Martin Foerster

Konzertsaal im Kulturpalast

Dresdner Schulkonzert im Kulturpalast

Musik mit 4109 Pfeifen

Klassen 8-12


Albrecht Koch | Orgel
Daniel Haupt | Moderation